Junior-Troppen

Juniorernes logo


Junior-spejder arbejdet er for børn der går i 4. – 5. klasse.

juniorerne holder møde om onsdagen fra klokken 18.30 til 20.00. Derudover tager vi på weekendture og en lidt længere sommerlejr.

Arbejdet i juniortroppen har ikke en fast fantasi-/ide ramme, som bævere og ulve har.
Den enkelte juniorspejdertrop bør imidlertid have deres egen fantasi-/ide ramme, der kan
danne grundlaget for juniorspejdertroppens daglige arbejde, særpræg og ceremonier.

Juniorspejdertroppen vælger selv sin fantasi-/ide ramme, der kan ændres med passende mellemrum eller være gældende over en længere periode – gerne over flere år.

Fantasi-/ide rammen danner grundlaget for juniorspejdertroppens:

  • indlednings- og afslutningsceremonier
  • særpræg – f.eks. et trop råb
  • særpræg – f.eks. patruljenavne
  • ceremonier

Et af de grundlæggende principper i juniorspejderarbejdet er patrulje systemet – at vi arbejder i permanente små grupper. I juniorspejdertroppen består en patrulje normalt af 6 juniorspejdere. Juniorspejderne arbejder i deres patruljer under alle aktiviteter i juniorspejdertroppen på både møder, ture og lejre.

Patrulje systemet giver børnene tryghed – de ved altid hvem de skal være sammen med, og det giver mulighed for at gennemføre princippet om at “børn leder børn”, som er en af de grundlæggende ideer bag spejderarbejdet.

Hver patrulje har en patruljeleder og en patruljeassistent, som vælges af patruljens medlemmer efter samråd med juniorspejderlederen.

Det er i juniorspejdertroppen, at børnene rigtig begynder at beskæftige sig med det, mange mennesker forbinder med spejderarbejde. Arbejdsstoffet til juniorspejdertroppen hedder “arbejdstræet”. Når spejderne har gennemført en af de aktivitetsmærker, der hører til, får han eller hun udleveret sit mærke, som bevis for, at man har gennemført netop dette aktivitetsmærke. Mærket skal sys på uniformen i henhold til uniformsreglementet.

Ledere:
Claus Albrechtsen
Jonathan Gøtzsche