Senior-Troppen

Spejdernes logo


Seniorarbejde er for børn fra  8. klassetrin – 17 år. Arbejdet i en seniortrop drives efter princippet ”lerning by doing” hvor seniorerne prøver tingene i praksis i stedet for i teori.

Seniorne holder møde hver onssdag fra klokken 18:30 til 20:00.

Senior troppen er inddelt i patruljer, som normalt består af 6 – 8 seniorer.  Patruljen ledes af en patruljeleder valgt af patruljens medlemmer. Til hjælp for patruljelederen udnævnes efter dennes forslag en patruljeassistent.

Senior troppen ledes af seniorerne selv med vejledning fra troplederen som er under ansvar over for gruppelederen og grupperådet.

Ledere:
Claus Albrechtsen
Jonathan Gøtzsche