Spejder-Troppen

Spejdernes logo


Spejdertroppen er for børn fra klassetrin 6. til 7.

Arbejdet i spejdertroppen drives efter princippet ”lerning by doing”, som betyder at spejderne prøver de ting, de gerne skulle lære i praksis frem for teori.

Spejderne holder møde hver onsdag fra klokken 18:30 til 20:00.

Spejdertroppen er inddelt i patruljer, som normalt består af 6 – 8 spejdere. Patruljen ledes af en patruljeleder valgt af patruljens medlemmer i samråd med troplederen. Til hjælp for patruljelederen udnævnes efter dennes forslag en patruljeassistent.

Troppen ledes under ansvar over for gruppelederen og grupperådet af troplederen, der til hjælp har en eller flere tropsassistenter.

Arbejdet i troppen er bygget op omkring ideen om projekt arbejde. Spejderne og lederne finder i fællesskab ud af hvad den kommende projekt skal omhandle og hvad spejderne har af
forventninger til det, derefter planlægger lederne så projektet. Der er ingen tidsramme for et projekt, vi stopper når vi er færdige.

Ledere:
Claus Albrechtsen
Jonathan Gøtzsche