Grupperådet


Grupperådet er den øverste instans i gruppen. Grupperådet består af en grupperådsformand, en kasserer, en sekretær og forældre fra alle gruppens enheder og helst mere end en. Det består også af gruppelederen og alle enhedernes ledere.

Grupperådet er ikke gruppens politimand, som holder øje med lederne, men et forum, som støtter lederne i deres arbejde og giver konstruktiv kritik af deres arbejde. Det er et sted, hvor lederne kommer, hvis de har problemer, som de ikke selv kan løse, eller hvis de har brug for hjælp i forbindelse med et arrangement.

I det daglige holder grupperådet møde ca. fire gange om året. Her bliver referatet fra sidste møde gennemgået, og der bliver snakket om hvor vidt de planlagte ting er blevet gennemført. Regnskabet bliver gennemgået, og der er almen orientering fra enhederne om, hvordan det er
gået siden sidst, og hvad deres umiddelbare planer er. Der er information fra distrikt og korps. Til slut bliver nye emner taget op.

På et grupperådsmøde kan alle, som ikke sidder i grupperådet, møde op og fremføre sin sag efter aftale med grupperådsformanden.